آيا ميدانيد-۴

1-       اسم فارسي تلويزيون‌ دورنشان است.

2-       مار ناشنوا است و محيط اطراف خود را با ارتشاعاتي كه از زمين مي‌گيرد احساس مي‌كند.

3-       براي اخم كردن‌ 32 ماهيچه‌ و براي لبخند زدن 17 عضله در صورت بكار گرفته مي‌شود.

4-       زالو در يك‌ دقيقه 2تا 3 سانتيمتر‌ مكعب‌ خون مي‌مكد و بعد از آن تا  سال چیزی نمي‌خورد.

5-       بچه‌هاي بين‌ 3 تا 8 سال نمي‌توانند بين‌تخيل و حقیقت مرزی را به ‌درستي قائل باشند.

6-       آب لیمو ترش از ابتلا به سرطان سینه جلوگیری مي‌كند.

7-       گلابي‌ مفرح‌بخش قلب و كبد‌ است.

8-       پژوهشگران عمر انسان عصر حجر را 19 سال بر‌آورد نموده‌اند.

9-       در طول قرون وسطي‌ همه تصور مي‌كردند كه قلب مركز هوش و درايت انسان است.

10-  مايع‌ سفيدي كه به‌نام چرك زخم در اطراف جراحت جمع مي‌شوند، لاشه گلبولهای سفيدند.

11-  يوناني‌ها نخستین مردمي بودند كه براي موسیقی نت نوشتند.

12-  نهنگ‌ها هم عاشق مي‌شوند و در سفرها با هم آواز دسته ‌جمعي مي‌خوانند.

13-  مورچه غذايش را نمي‌جود بلكه آن را مي‌خورد و با آب‌دهانش خيسش مي‌كند و قورتش مكي‌دهد.

14-  اثر انگشت دو قلوها‌92 درصد شبيه‌ به هم است.

15-  باهوش ترين زن دنيا 5 ليسانس‌ دارد و ضر‌يب هوشي او 200 است و جا‌لبتر اين كه هنوز هم دنبال كار است.

16-  اولين فردی كه در اروپا اقامت گرفت يك زن ايراني بود و بعد مسئله اقامت خارجي‌ها مطرح شد.

17-  ایرانیان در انگلیس جزو ثروتمندترين اقشار جامعه هستند، حتی ثروتمندتر از ملکه الیزابت.

18-  ايرانيان‌ جزو فرهيخته‌ترين افراد جامعه امريكا هستند.

19-  رئيس‌ کامپیوتر ناسا يك ايراني است.

20-  اگر سه قاره آسيا ، امريكا و آفریقا به هم وصل شوند ايران در مركز آن است.

/ 0 نظر / 4 بازدید