خواص نمک

   نمک؛ آب مواد غذایی را که در مجاورت آن قرار بگیرند را جذب می‌کند. آب نمکی که در سطح مواد غذایی ظاهر می‌شود، تبخیر می‌گردد و نمک خشک در سطح آن باقی می‌ماند و همچنین نمک باقی‌مانده آب موجود در مواد غذایی را مجددا جذب و تبخیر می‌کند . این عمل آنقدر ادامه می‌یابد تا ماده‌ی غذایی آب خود را به طور کامل از دست بدهد. می‌دانیم که میکروبها برای نشر و نمو علاوه بر مواد غذایی به آب هم احتیاج دارند در نتیجه این محیط خشک برای زندگی آنها مناسب نخواهد بود. به این ترتیب می‌توان با استفاده از نمک ، انواع میوه‌ها و سبزی‌ها و همچنین سوسیس و گوشتهای مختلف را کنسرو کرد.

   همچنین کره را نیز می‌توان به کمک نمک مدتها نگهداری نمود. به این ترتیب که چهل گرم نمک باید به یک کیلوگرم کره افزود و در ظرفی سفالی قرار دهیم و سر آن را با چرم بپوشانیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید