سعدی

که نام کامل او ابومحمدمشرف‌الدین مصلح‌ابن عبدالله است بی تردید از بزرگترین شاعران ایران است که آسمان ادب فارسی را به نور خود روشن ساخته است. وی در سال 606 هجری در شیراز و در خاندانی که همه از عالمان دین بودند به دنیا آمد و مقدمات علوم ادبی و دینی را در شیراز آموخت و در سال 620 به بغداد رفت و در مدرسه‌ی نظامیه‌ی آنجا مشغول به تحصیل شد و پس از اتمام تحصیلات به مسافرت‌های مختلف رفت و سرانجام در سال 655 با کوله‌باری از تجربه به شیراز بازگشت و کتاب «سعدی‌نامه» یا همان « بوستان» را به نظم در آورد و در سال 656 هم «گلستان» را تالیف کرد. سعدی علاوه بر این‌ها اشعار دیگری نیز در قالب‌های قصیده و غزل و...دارد که همه را در کلیات او جمع کرده‌اند. عمده مهارت سعدی در سرودن غزل‌های عاشقانه است و مهم‌ترین شاهکار او در نثر گلستان است که در نهایت کمال و زیبایی و ظرافت شامل یک دیباچه و هشت باب است. وفات سعدی را بین سالهای 690 تا 695 هجری ذکر کرده‌اند.

/ 0 نظر / 7 بازدید